Strona główna  >  Ogłoszenia o naborze do pracy  >  Rozstrzygnięte  >  2018

Ogłoszenia o naborze do pracy rozstrzygnięte z 2018 roku

Ogłoszenia o naborze aktualne (0)  |  Ogłoszenia o naborze w toku (0)  |  Ogłoszenia o naborze rozstrzygnięte (1)  |  Ogłoszenia o naborze unieważnione (0)


Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)wybrany kandydat: Anna Kuriata-Urbanek, Bydgoszcz 
uzasadnienie wyboru: Pani Anna Kuriata-Urbanek spełnia wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych wynikających z realizacji zadań na
stanowisku głównego księgowego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

stanowisko:

Główny Księgowy

miejsce pracy: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy
termin składania dokumentów: 13 kwietnia 2018  15:00

Ogłoszenia o naborze o pozycjach 1 - 1 (z 1)