STRUKTURA ORGANIZACYJNA OBOWIĄZUJĄCA OD 1 I 2017 R.

PEDAGOGICZNA BIBLIOTEKA WOJEWÓDZKA IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY
ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz
tel. 52 341-30-74, fax 52 341-19-84
www.pbw.bydgoszcz.pl
pbw@pbw.bydgoszcz.pl

DYREKTOR - mgr Ewa Pronobis-Sosnowska tel./fax 52 341-19-84, pokój 21

WYDZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW


WYDZIAŁ INFORMACJI I WSPOMAGANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH
informacja@pbw.bydgoszcz.pl
pbw@pbw.bydgoszcz.pl
tel. 52 341-30-74

MUZEUM OŚWIATY 
www.muzeumoswiaty_bydgoszcz.republika.pl
muzeumoswiaty@poczta.onet.pl
tel. 52 342-65-90, II piętro


WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO - GOSPODARCZY

KSIĘGOWOŚĆ
ksiegowosc@pbw.bydgoszcz.pl
tel. 52 341-71-86

ADMINISTRACJA
administracja@pbw.bydgoszcz.pl
tel./fax 52 341-19-84

Szczegółową organizację działania Biblioteki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Biblioteki opracowany przez Dyrektora Biblioteki, z uwzględnieniem rocznego planu pracy oraz planu finansowego - do dnia 30 kwietnia każdego roku. Arkusz organizacji Biblioteki zawierający w szczególności: liczbę pracowników (w tym zajmujących stanowiska kierownicze), liczbę godzin pracy finansowanych z przydzielonych środków zatwierdza do dnia 31 maja danego roku organ prowadzący.Struktura organizacyjna Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy obowiązująca do 26 IV 2015 (130kB) pdf

Struktura organizacyjna obowiązująca od 27 IV 2015 r. do 31 XII 2016 r. (291kB) pdf


metryczka


Wytworzył: Dyrektor Ewa Pronobis-Sosnowska (1 stycznia 2017)
Opublikował: Beata Cieślińska (24 listopada 2006, 17:15:30)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Lewandowska-Pyż (11 grudnia 2017, 08:38:55)
Zmieniono: zmiana nr pokoju dyrektora PBW

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9756