INFORMACJE NIEUDOSTĘPNIONE W BIP

Zgodnie z ustawą  z dnia 6 września 2001r. "O dostępie do informacji publicznej"(art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2 w/w ustawy).
 
Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.

Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.
 
WNIOSEK O UDOSTĘPNIENIE INFORMACJI PUBLICZNEJ (124kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Ewa Pronobis-Sosnowska (1 grudnia 2006)
Opublikował: Tomasz Szulc (27 listopada 2006, 08:24:04)

Ostatnia zmiana: Tomasz Szulc (7 października 2013, 10:08:35)
Zmieniono: korekta

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7818