OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE DYREKTORA PEDAGOGICZNEJ BIBLIOTEKI WOJEWÓDZKIEJ IM. MARIANA REJEWSKIEGO W BYDGOSZCZY

Art. 27 c ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa zobowiązuje radnych, członków zarządu województwa, sekretarza województwa, skarbnika województwa, kierowników wojewódzkich samorządowych jednostek organizacyjnych, osoby zarządzające i członków organu zarządzającego wojewódzką osobą prawną oraz osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu marszałka województwa do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Oświadczenie majątkowe dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy składane jest corocznie w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko-Pomorskiego i publikowane na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

metryczka


Wytworzył: Ewa Pronobis - Sosnowska (23 kwietnia 2012)
Opublikował: Beata Cieślińska (4 lutego 2013, 12:11:06)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Lewandowska-Pyż (27 marca 2020, 10:48:40)
Zmieniono: zmiana nazwy biblioteki

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4662