Ustawa o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wprowadza obowiązek raportowania stanu zapewniania dostępności przez każdy podmiot publiczny. zawiera on informacje o spełnianiu minimalnych wymagań w zakresie zapewniania dostępności.