Szczegóły

zamówienie nadostawę prasy codziennej i wydawnictw fachowych na rok wydawniczy 2022

Status zamówieniarozstrzygnięte

nr sprawyPBW.510.1.2021

zamawiającyPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy

tryb zamówieniazapytanie ofertowe

wartość szacunkowanie przekraczająca równowartości kwoty 130.000,00 zł

termin składania ofert

 

Rozstrzygnięcie

wybrano ofertę „RUCH” S.A. Annopol 17A, 03-236 Warszawa
Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy,
ul. Skłodowskiej – Curie 4, 85 – 094 Bydgoszcz, 
zaprasza do składania ofert cenowych 
na dostawę prasy codziennej i wydawnictw fachowych na rok 2022

Formularz oferty

Zapytanie ofertowe

Wzór umowy

Wykaz tytułów

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty