W 2012 roku ewaluacja zewnętrzna została przeprowadzona w

  • Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej w Bydgoszczy
  • Filii Koronowo