a:34:{s:4:"name";s:18:"Główny Księgowy";s:8:"position";i:10000;s:7:"listing";s:3:"yes";s:15:"entityProviding";N;s:9:"createdBy";s:22:"Ewa Pronobis-Sosnowska";s:11:"createdDate";s:10:"2018-04-03";s:18:"responsibleContent";N;s:10:"accessible";s:3:"yes";s:14:"seoDescription";N;s:11:"seoKeywords";N;s:9:"seoRobots";s:3:"yes";s:8:"moveDate";N;s:8:"moveTime";N;s:10:"moveParent";N;s:7:"content";s:1696:"

Szczegóły

Wybrani kandydaci Anna Kuriata-Urbanek, Bydgoszcz

stanowisko Główny Księgowy

miejsce pracy Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy

termin składania dokumentów

Rozstrzygnięcie

Pani Anna Kuriata-Urbanek spełnia wszystkie wymagania formalne i osobowościowe oraz wykazała się dobrą znajomością zagadnień merytorycznych wynikających z realizacji zadań na stanowisku głównego księgowego w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy.

Ogłoszenie o naborze
na stanowisko urzędnicze

 
Na podstawie art.11 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych
(Dz. U. z 2016r. poz. 902 z późn. zm.)
 
Dyrektor
Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy
ul. M. Skłodowskiej – Curie 4
85 - 094 Bydgoszcz

 
ogłasza nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze
GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO
w Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy
";s:13:"accessibleYes";s:3:"yes";s:7:"archive";s:2:"no";s:9:"startShow";N;s:13:"startShowTime";N;s:8:"stopShow";N;s:12:"stopShowTime";N;s:20:"moveDeleteCategories";N;s:14:"moveDeleteNews";N;s:3:"www";N;s:7:"wwwOpen";N;s:7:"addDate";s:17:"2021-4-19 9:56:07";s:8:"editDate";s:17:"2021-4-19 9:56:07";s:6:"editBy";s:4:"1007";s:10:"editorName";s:11:"Małgorzata";s:13:"editorSurname";s:16:"Lewandowska-Pyż";s:4:"tags";N;s:9:"frontpage";N;s:9:"important";a:4:{s:9:"startShow";s:0:"";s:13:"startShowTime";s:0:"";s:8:"stopShow";s:0:"";s:12:"stopShowTime";s:0:"";}s:11:"attachments";a:2:{s:6:"access";s:1:"1";s:13:"attachment_id";a:3:{i:0;i:168;i:1;i:169;i:2;i:170;}}}