OSOBY SPRAWUJĄCE FUNKCJE

DYREKTOR

mgr Ewa Pronobis-Sosnowska
tel. 52 341-19-84
e-mail: dyrektor@pbw.bydgoszcz.pl

KIEROWNICY WYDZIAŁÓW:

 • WYDZIAŁ GROMADZENIA I OPRACOWANIA ZBIORÓW

Kierownik: mgr Lucyna Poźniakowska-Misiak
tel. 52 340-01-40
tel. 52 341-19-84
e-mail: gromadzenie@pbw.bydgoszcz.pl
e-mail: opracowanie@pbw.bydgoszcz.pl

 • WYDZIAŁ UDOSTĘPNIANIA ZBIORÓW
  Wypożyczalnia, Czytelnia, Zbiory specjalne (audiowizualne)

Kierownik: mgr Małgorzata Zapędowska
tel. 52 341-30-74
tel. 52 341 19 84
e-mail: wypozyczalnia@pbw.bydgoszcz.pl
e-mail: czytelnia@pbw.bydgoszcz.pl
e-mail: audiowizualne@pbw.bydgoszcz.pl

 • WYDZIAŁ INFORMACJI I WSPOMAGANIA PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

  Kierownik:
  mgr Ewa Bedełek
  tel. 52 341 30 74
  e-mail: informacja@pbw.bydgoszcz.pl
 • MUZEUM OŚWIATY

Kierownik: mgr Joanna Grabowska-Janowiak
tel. 52 342-65-90
e-mail: muzeumoswiaty@poczta.onet.pl


WYDZIAŁ ADMINISTRACYJNO-GOSPODARCZY

Główna księgowa: Anna Kuriata-Urbanek
tel. 52 341 71 86
e-mail: ksiegowosc@pbw.bydgoszcz.pl

Kierownik gospodarczy: Małgorzata Wierzbowska
tel/fax. 52 341 19 84
e-mail: administracja@pbw.bydgoszcz.pl


Struktura organizacyjna PBW obowiązująca do 31 VIII 2016 r. (przed zmianami na stanowiskach kierowniczych w Filiach PBW) (143kB) pdf Osoby sprawujące funkcje (struktura organizacyjna obowiązująca od 1 IX 2016 r. do 31 XII 2016 r.) (278kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Dyrektor Ewa Pronobis-Sosnowska (1 stycznia 2017)
Opublikował: Beata Cieślińska (23 listopada 2006, 13:17:55)

Ostatnia zmiana: Beata Cieślińska (11 stycznia 2019, 12:47:49)
Zmieniono: zmiana osoby na stanowisku głównej księgowej

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 9045