REJESTRY I EWIDENCJE PROWADZONE W BIBLIOTECE

Administracja:

-   lista obecności pracowników
-   druków ścisłego zarachowania
-   zaświadczeń o czasowej niezdolności do pracy
-   przesyłek pocztowych
-   ewidencja wyjść
-   skarg i wniosków
-   księga protokołów rady pedagogicznej
-   lista obecności członków rady pedagogicznej
-   zarządzeń Dyrektora  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej
-   aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela kontraktowego
-   wizytacji
-   zaświadczeń o zatrudnieniu
-   pieczątek
-   wysłanych upomnień
-   archiwum zakładowe
-   delegacji służbowych
-   znaczków pocztowych i biletów MZK
-   urlopów pracowniczych
-   korespondencji księgowej
-   korespondencji administracji
 
Księgowość:

-   zaświadczeń o wysokości wynagrodzeń pracowniczych
-   zamówień publicznych
-   list płac
-   list płac od umów i zleceń
-   kartotek osobowych
-   rozliczeń rocznych
-   PIT - ów   
-   rachunków i umów
-   zgłoszeń i wyrejestrowań pracowników do ZUS i z ZUS
-   wypadków w pracy oraz w drodze z i do pracy

 
Ewidencja materiałów bibliotecznych:

-   Inwentarze
-   Rejestry ubytków
-   Protokoły ubytków
-   Ewidencja wpływów
-   Rejestr akcesji
-   Baza danych osobowych
 
Udostępnianie zbiorów:

-   Kartoteki materiałów bibliotecznych
-   Katalogi materiałów bibliotecznych
-   Rejestr czytelników
-   Rejestr dłużników
-   Rejestr wypożyczeń międzybibliotecznych
-   Rejestr protokołów książek zagubionych przez czytelników
-   Ewidencja odwiedzin, wypożyczeń i udostępnień
-   Ewidencja udzielanych informacji
-   Rejestr wpłaconych kar
 
Edukacja:

-   Ewidencja lekcji bibliotecznych
-   Ewidencja lekcji muzealmnych

metryczka


Wytworzył: Małgorzata Lewandowska-Pyż (28 listopada 2006)
Opublikował: Małgorzata Lewandowska-Pyż (28 listopada 2006, 11:36:53)

Ostatnia zmiana: Małgorzata Lewandowska-Pyż (20 lutego 2017, 08:52:43)
Zmieniono: aktualizacja wykazu rejestrów

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 7970