W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Ponowne Wykorzystywanie Informacji Publicznej

XML

Treść

Ponowne wykorzystywanie informacji publicznej stanowi wykorzystywanie przez osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, informacji publicznej lub każdej jej części, będącej w posiadaniu podmiotów obowiązanych do udostępniania informacji publicznej w celu ponownego jej wykorzystywania, niezależnie od sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej, elektronicznej, dźwiękowej, wizualnej lub audiowizualnej) w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, innych niż jej pierwotny publiczny cel wykorzystywania, dla którego informacja została wytworzona.

W Pedagogicznej Bibliotece Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy, informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystania, udostępniane są:

 • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej,
 • na stronie internetowej Biblioteki: www.pbw.bydgoszcz.pl,
 • w inny sposób niż w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki, w tym w szczególności:
  • przez wywieszenie lub wyłożenie na terenie Biblioteki;
  • na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego udostępnioną przez Bibliotekę zobowiązany jest do informowania odbiorców o:

 • źródle pozyskania danych poprzez umieszczanie informacji o treści "Źródło: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy'',
 • dacie wytworzenia informacji sektora publicznego przez Bibliotekę,
 • dacie pozyskania informacji sektora publicznego od Biblioteki.

Pozyskana treść informacji nie może być modyfikowana.

Jeżeli treść pozyskanej informacji lub jej fragment ma stanowić część całości, należy ją zamieścić w formie cytatu wraz z przypisem informującym o źródle pochodzenia lub odpowiedniego dla formy wykorzystania - oznaczenia podobnego.

Podmiot ponownie wykorzystujący informację sektora publicznego, który dokonał jej przetworzenia zobowiązany jest do umieszczenia w przetworzonej informacji komentarza zawierającego informację o wykorzystaniu informacji sektora publicznego pozyskanej z urzędu i zakresie tego przetworzenia.

Biblioteka nie ponosi odpowiedzialności za dalsze udostępnienie informacji przez podmioty ponownie je wykorzystujące.

Udostępnienie informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania następuje na wniosek jeżeli:

 • informacja nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Biblioteki,
 • została udostępniona w inny sposób i nie zostały określone warunki ponownego wykorzystania lub opłata za ponowne wykorzystanie lub nie poinformowano o braku takich warunków lub opłat,
 • wnioskodawca zamierza wykorzystać informacje na warunkach innych niż zostały dla tej informacji określone,
 • została udostępniona lub przekazana na podstawie innych ustaw określających zasady i tryb dostępu do informacji będących informacjami sektora publicznego.

Wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego winien warunki określone i zawierać w szczególności:

 • nazwę podmiotu zobowiązanego: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy,
 • pełną informację o wnioskodawcy,
 • wskazanie wnioskowanej do udostępnienia informacji sektora publicznego,
 • wskazanie celu ponownego wykorzystania,
 • określenie formy w jakiej informacja na być udostępniona, w tym formatu danych, jeśli ma być udostępniona w postaci elektronicznej, określenie sposobu przekazania.

Możliwość złożenia wniosku o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego:

 • pocztą na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego, ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz,
 • złożenie wniosku osobiście w sekretariacie Biblioteki,
 • e-mailem na adres administracja@pbw.bydgoszcz.pl.

W przypadku niespełnienia warunków formalnych wniosku wzywa się wnioskodawcę do usunięcia braków formalnych wraz z pouczeniem, że ich nieusunięcie w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.

Zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego udostępnionej na wniosek o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego oraz ewentualne opłaty za ich udostępnianie są określone indywidualnie.

Naliczenie opłat może mieć miejsce jeżeli przygotowanie informacji w sposób oraz formie określonej we wniosku wymaga poniesienia dodatkowych kosztów.

Przy ustaleniu opłaty za nietypowe wnioski o ponowne wykorzystanie informacji sektora publicznego uwzględnione mogą być także inne czynniki, które mogą mieć wpływ w szczególności na koszt lub czas przygotowania i przekazania informacji.

Łączna wysokość opłaty nie może przekroczyć sumy kosztów poniesionych bezpośrednio w celu przygotowania i przekazania informacji sektora publicznego w celu ponownego wykorzystania w określony sposób i w określonej formie.

Szczegóły ponownego wykorzystywania informacji publicznej reguluje Zarządzenie Dyrektora Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. Mariana Rejewskiego w Bydgoszczy w sprawie ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego.

Załączniki