W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacje Nieudostępnione w BIP

XML

Treść

Zgodnie z ustawą  z dnia 6 września 2001 r. "O dostępie do informacji publicznej" informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

 • Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku.
 • Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące.
 • Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.
 • Podmiot udostępniający informację ma obowiązek umożliwić jej skopiowanie, wydrukowanie, przesłanie lub przeniesienie na powszechnie używany nośnik informacji.
 • Dostęp do informacji jest bezpłatny z zastrzeżeniem Art. 15., który określa , że jeżeli informacja udostępniona na wniosek o udostępnienie wskazuje że podmiot ją udostępniający będzie musiał ponieść koszt jej przekształcenia lub przeniesienia na nośnik wskazany we wniosku /art. 10. ust. 1/, - podmiot zobowiązany do udostępnienia informacji może pobrać opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. O fakcie zaistnienia opłaty podmiot udostępniający informację, do którego wpłynął wniosek o udostępnienie musi poinformować o wysokości opłaty w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku wnioskodawcę. W przypadku braku zmiany przez wnioskodawcę trybu udostępnienia lub zaniechanie starania się o udostępnienie – podmiot udostępniający informację do którego wpłynął wniosek realizuje udostępnienie treści informacji zgodnie z proponowaną formą przez wnioskodawcę w czasie 14 dni od daty jego złożenia.
 • Wniosek o udzielenie informacji publicznej można przekazać do Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy w jeden z niżej wymienionych sposobów:
  • przesłać pocztą na adres: Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. M. Rejewskiego w Bydgoszczy, ul. M. Skłodowskiej-Curie 4, 85-094 Bydgoszcz;
  • złożyć osobiście w sekretariacie PBW;
  • przesłać na numer fax: (52) 341-19-84;
  • przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: administracja@pbw.bydgoszcz.pl.
  • przesłać elektronicznie za pomocą zamieszczonego poniżej formularza
  • Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji następują w drodze decyzji Dyrektora PBW w Bydgoszczy, na którą przysługuje odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Bydgoszczy.
  • W przypadku bezczynności instytucji wnioskodawcy przysługuje prawo złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy.

Załączniki