W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Statut i status prawny

XML

Treść

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Mariana Rejewskiego z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Marii Skłodowskiej-Curie 4, używająca skrótu PBW, jest publiczną biblioteką pedagogiczną obsługującą użytkowników z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego, działającą w obrębie krajowej sieci bibliotecznej.
 
Organem prowadzącym jest Samorząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu.

Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kujawsko-Pomorski Kurator Oświaty.
 
Podstawę prawną działalności Biblioteki stanowią następujące akty prawne:

 • Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe / Dz. U. 2018, poz. 1148 (tekst jednolity) z późn. zm.;
 • Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty / Dz. U. 2018 poz. 1457 (tekst jednolity) z późniejszymi zmianami; 
 • Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela / Dz. U. 2018 poz. 967 (tekst jednolity) z późn. zm.; 
 • Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach / Dziennik Ustaw 1997 Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmianami; 
 • Ustawa z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach / Dz. U. z 1997 r. Nr 5, poz. 24 z późn. zm.; 
 • Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych / Dz. U. z 2018 poz. 100 z późn. zm.);
 • Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity:Dz. U. z 2019 poz. 1231 z późn, zm.);
 • Rozporządzenie MEN z dnia 28 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych bibliotek pedagogicznych / Dziennik Ustaw 2013 poz. 369;
 • Rozporządzenie MENiS z dnia 29 kwietnia 2003 r. w sprawie ramowego statutu publicznej biblioteki pedagogicznej / Dziennik Ustaw 2003 Nr 89, poz. 825;
 • Statut Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bydgoszczy zatwierdzony Uchwałą Nr 1/2003 Rady Pedagogicznej z dnia 15 grudnia 2003 r. z późniejszymi zmianami. 
   
   

Załączniki