W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia na zakup książek

XML

Treść

Szczegóły

zamówienie nazakup książek

Status zamówieniarozstrzygnięte

nr sprawyCPV 22113000-5

zamawiającyPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony

wartość szacunkowanieprzekracza kwoty określonej w art.11 ust. 8 PZp

termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

oferta złożona przez Przedsiębiorstwo Hurtowo-Detaliczne „KSIĄŻNICA POLSKA” Sp. z o.o., pl. Jana Pawła II 2/3, 10-959 Olsztyn.

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy
ul. Skłodowskiej Curie 4, 85-094 Bydgoszcz
tel/fax 52 341 19 84, www.pbw.bydgoszcz.pl,

ogłasza przetarg nieograniczony na zakup książek
CPV: 22113000-5

Termin realizacji: do 30.11.2010

W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Wykonawcy muszą dostarczyć:

1.   oświadczenie, że Wykonawca spełnienia warunki udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne;
2.   oświadczenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 Prawa zamówień publicznych, podpisane przez osobę upoważnioną;
3.   aktualny odpis z właściwego rejestru, (jeżeli przepisy wymagają wpisu do rejestru), wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
·        cena - 50%,
·        stopień realizacji zamówienia - 50%

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pok. 22 oraz na stronie internetowej www.pbw.bydgoszcz.pl.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 9.06.2010 r,
do godziny 11:00, w pok. 1 A.
Termin związania ofertą 30 dni.

Ogłoszenie o zamówieniu zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 28.05.2010 r.

Wykaz tytułów książek

SIWZ

Informacja o wyborze oferty

Załączniki

SIWZ doc, 124 kB