W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia na dostawę prasy codziennej i wydawnictw fachowych

XML

Treść

Szczegóły

zamówienie nadostawę prasy codziennej i wydawnictw fachowych

Status zamówieniarozstrzygnięte

nr sprawy

zamawiającyPedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Bydgoszczy

tryb zamówieniaPrzetarg nieograniczony

wartość szacunkowanie przekracza 206 000 euro

termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

Wybrano ofertę firmy RUCH SA Oddział Kujawy w Bydgoszczy ul. Dworcowa 104-108

Ogłoszenie
o przetargu nieograniczonym

 

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka, 85-094 Bydgoszcz, ul. Skłodowskiej-Curie 4,
tel. (052) 341 19 84, fax (052) 341 19 84, www.pbw.bydgoszcz.pl,
e-mail: pbw@pbw.bydgoszcz.pl
 
ogłasza przetarg nieograniczony
na dostawę prasy codziennej i wydawnictw fachowych

CPV-22200000-2
 
Wartość zamówienia nie przekracza 206 000 Euro.
 
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
 
Termin realizacji: systematycznie w okresie od 1 stycznia 2009 r do zakończenia ukazywania się wszystkich tytułów za rok wydawniczy 2009.
 
W przetargu mogą wziąć udział wykonawcy: niewykluczeni na podstawie art. 24, spełniający wymogi art. 22 ust. 1 Prawa zamówień publicznych.
 
Spełnianie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń w sposób zero-jedynkowy.
 
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 80%, warunki płatności 10%, sposób i warunki dostarczania 10%.
 
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, lok. 22 oraz na stronie internetowej www.pbw.bydgoszcz.pl.
 
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego do 04.11.2008 r do godziny 10:00.
 
Termin związania ofertą 30 dni.

Specyfikacja PBW 2008.doc

WYKAZ TYTUŁÓW.doc

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

W postępowaniu o zamówienie publiczne PBW-IV-403-15/2008,
na dostawę prasy codziennej i wydawnictw fachowych,
prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
wybrana została najkorzystniejsza oferta.
Jest nią oferta złożona przez "Ruch" S.A. Oddział w Bydgoszczy,
ul. Dworcowa 104-108.

Wybrana oferta uzyskała największą ilość punktów.

W postępowaniu złożono 2 oferty.

Nr ofertyFirma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy
1"RUCH" S.A., ul. Wronia 23, 00-958 Warszawa Oddział Kujawy w Bydgoszczy
2"KOLPORTER" S. A., ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce, Oddział Kujawsko-Pomorski

Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert

Numer ofertyLiczba pkt w kryterium cena ofertyLiczba pkt w kryterium warunki płatnościLiczba pkt w kryterium sposób i warunki dostarczaniaRazem
18,01,01,010,0
27,571,01,09,57

Załączniki